Tiny Little Experiment (TLE)

Tiny Little Experiment (TLE)

Oleh Danial Abdul Rahim

Di bawah ini adalah senarai beberapa eksperimen yang telah saya lakukan.

Semuanya saya rekod dari; bagaimana saya bermula, apa yang saya lakukan, apa yang berlaku, hasil eksperimen dan apa saya belajar daripada eksperimen yang dilakukan.